1. Osnivačka skupština

 

Datum sazivanja: 10. lipanj 2013. godine

 

Datum i vrijeme održavanja skupštine: 13. lipanj 2013. godine 15.30 sati