Ažuriranje podataka za članove – fizičke osobe,
Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije

Molimo Vas da ažurirate svoje podatke kao član Udruge. U slučaju da ne ažurirate podatke smatrati će se da više ne želite biti član Udruge.

  Ime

  Prezime

  Oib

  Datum rođenja

  Ulica i kućni broj

  Mjesto

  Poštanski broj

  Županija

  Vaš email

  Vaš drugi email

  Kontakt telefon (+385-98-9869866)

  Zvanje (dipl.ing.str.)

  Zanimanje (stručnjak zaštite na radu II. stupnja)

  Školska sprema (samo jedan izbor)

  Područje interesa (više izbora)

  Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije (u daljnjem tekstu: UPZMZ) cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka, te se obvezuje očuvati sigurnost Vaših osobnih podataka koji su dostavljeni UPZMZ-u. Ova izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji način ih čuvamo i obrađujemo, te u koje svrhe ih upotrebljavamo.
  Temeljem članka 12. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14., 70/17. i 98/19.) UPZMZ je dužan voditi popis članova koji obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te druge podatke. Od drugih podataka UPZMZ vodi podatke o adresi stanovanja, mjestu zaposlenja, zvanju, zanimanju, radnom mjestu, datumu prestanka članstva, broju telefona, broju mobitela, broju telefaxa i adresi elektroničke pošte. Svi podaci se vode isključivo u svrhu vođenja evidencije o članovima, izdavanja i dostave računa za članarinu, popunjavanja potvrda o sudjelovanju na stručnim seminarima, dostave poziva, odnosno obavijesti o stručnim seminarima, stručnim ekskurzijama, te ostalim događanjima vezanim na djelovanje UPZMZ-a koje je određeno statutom društva. UPZMZ vodi podatke i o osobama koje nisu članovi UPZMZ-a ili neke druge udruge, koje su se prijavile i prisustvovale nekom od stručnih seminara, stručnih ekskurzija i sl.
  UPZMZ prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) i EU općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), koja se od 25. svibnja 2018. primjenjuje u cijeloj Europskoj uniji. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, a s podacima se postupa uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka i njihova uništavanja. Podaci na računalnom poslužitelju pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Popunjavanjem prijavnice svi podaci su dani dobrovoljno i u svakom trenutku se može dobiti uvid u svoje podatke koji su prikupljeni i koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka. Pregledavanje internetskih stranica UPZMZ-a (www.upzmz.hr) je anonimno, te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju.
  Upoznat sam s pravom da od Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije (UPZMZ) zatražim pristup svojim osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka, pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka), te postavljanjem upita službeniku za zaštitu podataka ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka.