27. 11. 2020.

OiRA alat COVID-19

Rad u uvjetima mjera protiv bolesti COVID-19 https://oiraproject.eu/oira-tools/hr OiRA – Internetska interaktivna procjena rizika – je mrežna platforma koja omogućuje stvaranje alata za sektorsku procjenu rizika […]
13. 08. 2021.

Bio plinsko postrojenje i spust Drava 18.7.2020. godine

27. 11. 2020.

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

Novi Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine broj 105/20) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_09_105_1965.html
27. 11. 2020.

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu

Novi Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu (Narodne novine broj 129/20) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_11_129_2459.html
19. 10. 2020.

PRAVILA SIGURNOSTI PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

PRAVILA SIGURNOSTI PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Možete skinuti na ovom linku PRAVILA SIGURNOSTI PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
28. 09. 2020.

Europski tjedan zaštite i zdravlja na radu 2020.

Europski tjedan zaštite i zdravlja na radu 2020 – 19. – 23. 10.2020. godine. Ovogodišnji Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu podiže svijest o […]
01. 06. 2020.

Preventivni periodički pregledi na teret sredstava HZZO-a obavit će se najkasnije do 31. srpnja 2020. godine.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), obavijestio je da preventivni periodični pregledi u sklopu speciflltne zdravstvene zaštite radnika izvan propisanih rokova na teret sredstava HZZO-a, a […]
28. 04. 2020.

Nacionalni dan zaštite na radu

Nacionalni dan zaštite na radu – Svjetski dan zaštite zdravlja i sigurnosti na radu 28.4.2020. godine
01. 04. 2020.

Uputa za provedbu mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova na sanaciji objekata

Razornipotres u Zagrebu i njegovoj široj okolici, doveo jedo brojnih oštećenja na objektima koji zahtijevaju njihovu sanaciju. Međutim, potreba hitne sanacije objekata, ne znači i ne […]
25. 01. 2020.

Posjeta naftno-rudarsko bušaćem postrojenju National-402 na lokaciji istražne bušotine Selnica-1IS

Dana 25.01.2020. godine članovi udruge po dolasku na bušaće postrojenje upoznati sa mjerama sigurnosti i trenutnim radovima na lokaciji izvođenja. Poslije iscrpnih informacija od šefa radilišta […]
08. 12. 2020.

EKO MEĐIMURJE d.d. Šenkovec održao odbor zaštite na radu online

Tvrtka EKO MEĐIMURJE d.d. Šenkovec održala odbor zaštite na radu 8.12.2020. godine online. EKO MEĐIMURJE d.d. Šenkovec
27. 11. 2020.

OiRA alat COVID-19

Rad u uvjetima mjera protiv bolesti COVID-19 https://oiraproject.eu/oira-tools/hr OiRA – Internetska interaktivna procjena rizika – je mrežna platforma koja omogućuje stvaranje alata za sektorsku procjenu rizika […]
13. 08. 2021.

Bio plinsko postrojenje i spust Drava 18.7.2020. godine

27. 11. 2020.

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

Novi Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine broj 105/20) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_09_105_1965.html
27. 11. 2020.

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu

Novi Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu (Narodne novine broj 129/20) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_11_129_2459.html
19. 10. 2020.

PRAVILA SIGURNOSTI PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

PRAVILA SIGURNOSTI PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Možete skinuti na ovom linku PRAVILA SIGURNOSTI PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
28. 09. 2020.

Europski tjedan zaštite i zdravlja na radu 2020.

Europski tjedan zaštite i zdravlja na radu 2020 – 19. – 23. 10.2020. godine. Ovogodišnji Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu podiže svijest o […]
01. 06. 2020.

Preventivni periodički pregledi na teret sredstava HZZO-a obavit će se najkasnije do 31. srpnja 2020. godine.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), obavijestio je da preventivni periodični pregledi u sklopu speciflltne zdravstvene zaštite radnika izvan propisanih rokova na teret sredstava HZZO-a, a […]
28. 04. 2020.

Nacionalni dan zaštite na radu

Nacionalni dan zaštite na radu – Svjetski dan zaštite zdravlja i sigurnosti na radu 28.4.2020. godine