Poštovane članice i članovi Udruge / predstavnici članova pravnih osoba u članstvu Udruge, ostali partneri Udruge!

Pozivamo Vas na devetu redovnu sjednicu Skupštine Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije.

Sjednica Skupštine će se održati u četvrtak 24. ožujka 2022. godine s početkom u 15:30 u restoranu Kristal, Cvjetna ulica 3, Čakovec,

prema sljedećem dnevnom redu:

  1. Utvrđivanje radnog predsjedništva, zapisničara, kvoruma
  2. Financijsko izvješće i izvješće predsjednika o radu i članstvu Udruge za 2021. godinu
  3. Izvješće Izvršnog odbora udruge
  4. Izvješće Nadzornog odbora udruge
  5. Odluka o visini godišnje članarine za 2022. godinu
  6. Financijski plan za 2022. godinu
  7. Plan aktivnosti za 2022. godinu
  8. Ostale stavke i pitanja

Dnevni red je podložan promjeni, a konačne stavke dnevnog reda usvajaju se na početku Skupštine.

Skupština je namijenjena članovima Udruge, ali i ostalim zainteresiranim sudionicima koji na istoj sudjeluju kao gosti Skupštine.

Prijave za Skupštinu su zatvorene zbog popunjenja.