Stručni skup „Ovisnosti na mjestu rada“ dana 12. lipnja 2024. godine Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije

Stručni skup se organizira u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije, Medicinom rada poliklinike MEDIKOL, Policijskom upravom međimurskom.

Program:
11.00 – 11:10 Uvod
11.10 – 11:50 Ovisnosti na mjestu rada – zakonska regulativa, Srećko Tot dipl.ing.rud.
11:50 – 12:30 Zlouporaba alkohola i drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu, Diana Uvodić-Đurić, dr. med. specijalist školske medicine, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti-adiktolog, voditeljica Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije
12:30 – 12:50 Pauza
12:50 – 13:30 Alkohol i droge među radno aktivnom populacijom, Zrinka Rusan dr. med. spec. medicine rada i športa, Medicina rada poliklinike MEDIKOL
13:30 – 14:10 Prevencija i suzbijanje zlouporabe droga Marina Matulic Horvat, MUP, PU/međimurska
14:10 – 14:40 Prezentacija brzih testova na droge, Branko Čop, Tea Medicina d.o.o Varaždin
14:40 – 15:00 Rasprava o temi i odgovori na pitanja

Kotizacija za seminar je;
– za članove udruge fizičke osobe – besplatno (koji su uplatili članarine do 25. svibnja 2024. godine)
– za članove udruge pravne osobe – besplatno (samo jedna osoba) (koji su uplatili članarine do 25. svibnja 2024. godine)
– za osobe koji nisu članovi udruge 40 €

uplaćuje se na račun udruge.

Transakcijski račun otvoren je kod Privredne banke Zagreb d.d. 
IBAN: HR68 2340 0091 1106 0040 8
Model: HR00 Poziv na broj: OIB uplatitelja
Opis: stručni skup 12. lipanj, (ime i prezime učesnika)


Stručni skup se održava dana 12. lipnja 2024. godine u vremenu od 11.00 do 15.00 sati u Čakovcu u dvorani TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22b (bivša vojarna).

Udruga je obrazovni suradnik Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, predavanja, seminare i slično koje organizira regulira se stručno usavršavanje u skladu s člankom 38. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (“Narodne novine”, broj 142/21.).

Broj prisutnih za seminaru je ograničen s obzirom na prostor u kojem se održava, te molimo Vaše prisustvo da prijavite.
Obavezna prijava zbog ograničenog prostora do 9. lipnja 2024. godine, 24:00 sati

Ukoliko želite prisustvovati seminaru, molimo da se prijavite na slijedeće načine:

Stručnjaci zaštite na radu koji žele bodove prijavljuju se samo preko Informacijskog sustava zaštite na radu https://isznr.gov.hr

Svi ostali koji žele prisustvovati molimo da upišu svoje podatke;

Prijave zatvorene