Tečaj za rad s opasnim stvarima


Predbilježba za organizaciju tečaja za rad s opasnim tvarima (radnike koji rukuju opasnim kemikalijama) od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – Službe za toksikologiju, a u potpori Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije.

Više informacija o samom tečaju dostupno je na web poveznici Zavoda.  http://www.hzt.hr/edukacija/skolovanje-o-kemikalijama.html

Organizacija tečaja planirana je za 29.listopada 2020. godine od 9:00 – 14:00 sati (PRVA GRUPA) i 4. studenog 2020. godine od 9:00 – 14:00 sati (DRUGA GRUPA) ispiti 13. studenog 2020. u 10:00 sati i 11:00 sati u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22/b u prostorima TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE (TICM), Multimedijalna dvorana..

 Broj polaznika za tečaj u terminu je ograničen s obzirom na epidemiju COVID-19.

Za tečaj Hrvatski zavod za javno zdravstvo obračunava svoju naknadu koja se uplaćuje izravno Zavodu, dok se Udruzi za organizaciju predviđa donacija/kotizacija od 60 kn.

Prijave zatvorene