Održan 6.5.2021. godine Wbinar Učenici na naukovanju i praktičnoj nastavi kod poslodavaca na platformi Jitsi Meet sa 50 sudionika.

Dvije teme :

Majstorski ispiti i izdavanje dozvole (licence) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja, Robert Varga, Obrtnička komora Međimurske županije

Provođenje zaštite na radu kod poslodavca prilikom izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja učenika, Srećko Tot, Državni inspektorat

Suorganizator: Obrtnička komora Međimurja

O naukovanju i novostima u (re)licenciranju

Učenici na naukovanju i praktičnoj nastavi kod poslodavaca

Pozivamo Vas na WEBINAR „Učenici na naukovanju i praktičnoj nastavi kod poslodavaca“ koji će se održati 16. lipnja 2021. godine u 13:00 sati na online platformi.


Prisustvovanje webinaru besplatno je (bez kotizacije), za slušanje nije potrebna kamera i mikrofon samo zvuk na računalu.

Broj prisutnih za webinar je ograničen s obzirom na platformu na kojoj se održava, te molimo Vaše prisustvo da prijavite.
Naknado će biti dostavljeni podaci za prijavu na online platformu.


Prijave zatvorene