Stručni skup – webinar –  “Implementacija norme ISO 45 001”

ISO-45001

Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije dana 18.06.2021. godine (petak)

organizira stručni skup webinar – s temom pripreme, implementacije i certifikacije norme ISO 45 001 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Za sudjelovanje na webinaru na online platformi JITSU nije potrebna kamera ni mikrofon na laptopu/računalu već samo zvuk, te poveznica koju dostavljamo na dan održavanja webinara.

Program i trajanje webinara:

  • 11:30 – 11:40 Prijava sudionika
  • 11:45 – 12:15 Osobna zaštitna oprema, tvrtka ENORMIS d.o.o., Zagreb (www.enormis.hr)
  • 12:20 – 12:55 Informatičko rješenje za sustave upravljanja – vođenje bez papira, g. Edi Limari, dipl. ing. el., Impacta d.o.o. Zagreb, (www.q-comm.org)
  • 13:00 – 13:15 Primjer implementacije zahtjeva ISO 45 001 u poduzeću; gđa. Emina Ademi, dipl. oec. (Lead Auditor ISO 9001/14001)
  • 13:20 – 13:55 Implementacija ISO 45 001; gđa. Blaženka Vlahović, univ. spec. oec. (EOQ QM, EOQ EMS, EOQ Lead Auditor QS i EMS, IRCA Lead Auditor OHS i EMS)
  • 14:00 – 14:35 Certifikacija ISO 45 001, g. Ivan Trstenjak, bacc. ing. sec., Lead Auditor, URS Adriatica d.o.o. Bjelovar (www.urs-adriatica.com)

Prijave za sudjelovanje na webinaru su obavezne, uz uplatu kotizacije za sudjelovanje:

  • 50 kn za registrirane članove Udruge fizičke osobe
  • 100 kn za registrirane članove Udruge pravne osobe
  • 150 kn za ostale sudionike

Kotizacija se plaća na transakcijski račun Udruge otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.:
IBAN: HR68 2340 0091 1106 0040 8

Model i poziv na broj: HR 00 OIB sudionika/tvrtke

Opis uplate: kotizacija

Po evidentiranoj uplati kotizacije dostavlja se račun.