Foto albumi udruge

24. 07. 2021.

Spust Drava 24.7.2021.

18. 07. 2020.

Bio plinsko postrojenje i spust Drava 18.7.2020.

Stručni posjet bioplinskom postrojenju u Kotoribi i druženje na Dravi