24. 07. 2021.

Spust Drava 24.7.2021.

18. 07. 2020.

Bio plinsko postrojenje i spust Drava 18.7.2020.

Stručni posjet bioplinskom postrojenju u Kotoribi i druženje na Dravi
19. 10. 2020.

PRAVILA SIGURNOSTI PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

PRAVILA SIGURNOSTI PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Možete skinuti na ovom linku PRAVILA SIGURNOSTI PRI RADU S ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
25. 01. 2020.

Posjeta naftno-rudarsko bušaćem postrojenju National-402 na lokaciji istražne bušotine Selnica-1IS

Dana 25.01.2020. godine članovi udruge po dolasku na bušaće postrojenje upoznati sa mjerama sigurnosti i trenutnim radovima na lokaciji izvođenja. Poslije iscrpnih informacija od šefa radilišta […]