27. 12. 2021.

Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita

Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (»Narodne novine«, broj 142/21.) Prenosimo obavijest sa stranice MROSP – Unapređivanje zaštite na […]
09. 07. 2021.

Zaštita na radu na gradilištu

video Zaštita na radu na gradilištu Video izradila tvrtka PREVANTA d.o.o. Varaždin, Ova video namijenjen je radnicima koji obavljaju poslove na gradilištima, mjestima gdje se organizirano […]
03. 07. 2021.

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (»Narodne novine«, broj 73/01.)
18. 06. 2021.

Webinar Implementacija norme ISO 45 001

Održan stručni skup, webinar “Implementacija norme ISO 45 001” pripreme, implementacije i certifikacije norme ISO 45 001 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.
09. 06. 2021.

Uporaba i siguran rad sa skelama

Građevinarstvo je jedna o najrizičnijih djelatnosti s velikim brojem ozljeda na radu i najvećim brojem smrtnih slučajeva. Ozljede na radu i smrtni slučajevi u građevinarstvu najčešće […]
12. 05. 2021.

Potpisan protokol o suradnji

12. svibnja 2021. godine potpisan je protokol o suradnji između Hrvatskog udruženja za ljevarstvo, Sisak, Aleja narodnih heroja 3, koje zastupa Predsjednik Udruženja Milorad Vasilić i […]
06. 05. 2021.

Učenici na naukovanju i praktičnoj nastavi kod poslodavaca

Održan 6.5.2021. godine Wbinar Učenici na naukovanju i praktičnoj nastavi kod poslodavaca na platformi Jitsi Meet sa 50 sudionika. Dvije teme : Majstorski ispiti i izdavanje […]
28. 04. 2021.

Obilježen Nacionalni dan zaštite na radu 28.4.2021.

Obilježen Nacionalni dan zaštite na radu https://mrosp.gov.hr/vijesti/obiljezen-nacionalni-dan-zastite-na-radu/12324
29. 01. 2021.

Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme

Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (»Narodne novine«, broj 5/01.) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_01_5_111.html
08. 12. 2020.

EKO MEĐIMURJE d.d. Šenkovec održao odbor zaštite na radu online

Tvrtka EKO MEĐIMURJE d.d. Šenkovec održala odbor zaštite na radu 8.12.2020. godine online. EKO MEĐIMURJE d.d. Šenkovec
27. 12. 2021.

Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita

Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (»Narodne novine«, broj 142/21.) Prenosimo obavijest sa stranice MROSP – Unapređivanje zaštite na […]
09. 07. 2021.

Zaštita na radu na gradilištu

video Zaštita na radu na gradilištu Video izradila tvrtka PREVANTA d.o.o. Varaždin, Ova video namijenjen je radnicima koji obavljaju poslove na gradilištima, mjestima gdje se organizirano […]
03. 07. 2021.

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (»Narodne novine«, broj 73/01.)
18. 06. 2021.

Webinar Implementacija norme ISO 45 001

Održan stručni skup, webinar “Implementacija norme ISO 45 001” pripreme, implementacije i certifikacije norme ISO 45 001 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.
09. 06. 2021.

Uporaba i siguran rad sa skelama

Građevinarstvo je jedna o najrizičnijih djelatnosti s velikim brojem ozljeda na radu i najvećim brojem smrtnih slučajeva. Ozljede na radu i smrtni slučajevi u građevinarstvu najčešće […]
12. 05. 2021.

Potpisan protokol o suradnji

12. svibnja 2021. godine potpisan je protokol o suradnji između Hrvatskog udruženja za ljevarstvo, Sisak, Aleja narodnih heroja 3, koje zastupa Predsjednik Udruženja Milorad Vasilić i […]
06. 05. 2021.

Učenici na naukovanju i praktičnoj nastavi kod poslodavaca

Održan 6.5.2021. godine Wbinar Učenici na naukovanju i praktičnoj nastavi kod poslodavaca na platformi Jitsi Meet sa 50 sudionika. Dvije teme : Majstorski ispiti i izdavanje […]
28. 04. 2021.

Obilježen Nacionalni dan zaštite na radu 28.4.2021.

Obilježen Nacionalni dan zaštite na radu https://mrosp.gov.hr/vijesti/obiljezen-nacionalni-dan-zastite-na-radu/12324
29. 01. 2021.

Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme

Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (»Narodne novine«, broj 5/01.) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_01_5_111.html